Last modified: juni 17, 2021

Navigering i sidomenyn

När du loggar in första gången kommer appen att automatiskt välja ett projekt. Om detta inte är det projekt du vill synkronisera, kan du öppna sidomenyn via de tre strecken i det övra vänstra hörnet, där är det möjligt att välja ett annat projekt.

  1. Kommer öppna projektväljaren
  2. Kommer öppna upp supportsidan
  3. Öpnnar inställningarna för appen
Was this article helpful?
Dislike 0