AjourBuild

Zsynchronizuj projekt za pomocą aplikacji na iPada

Ekran rejestracji w aplikacji na iPada

AjourFM w aplikacji na iPada

Utwórz konto administracyjne dla użytkownika

Utwórz rejestrację w aplikacji na iPada

Utwórz rejestrację na stronie

Zmień typ notatki w istniejącej rejestracji w aplikacji

Zmień typ notatki w istniejącej rejestracji

Wydruk PDF poszczególnych rejestracji

Tworzenie planów kontroli i list kontrolnych

Wyszukaj i wybierz rejestracje

Zatwierdź i skomentuj

Rozszerzony filtr

Wybierz i wyszukaj w AjourQA

Dodawanie komentarza do rejestracji

Przekazane rejestracje

Uprawnienia do folderów w AjourBox

Ogólne informacje o AjourBox

Edytowanie istniejącego projektu

Tworzenie nowego projektu

Wyjaśnienie funkcji wewnątrz modułu administracyjnego

Dodaj odbiorcę w module AjourInspect w internecie

Edytowanie zdjęcia w aplikacji

Przenieś rejestrację do nowego rysunku

Tworzenie użytkownika w systemie Ajour

Szukaj według numeru rejestracji

Tworzenie rejestracji z rysunkiem

Zmiana modułu

Logowanie do aplikacji Ajour

Pobieranie aplikacji Ajour System

Weź udział w przetargu jako Zaproszony

Weź udział w przetargu publicznym

Typy licencji w Ajour System

Zaloguj się do Ajour System za pomocą aplikacji na iPada

Nawigacja na pasku bocznym w aplikacji na iPada

Wypełnianie kart BE

Zmiana projektu w aplikacji na iPada

Wybierz foldery projektów, które chcesz zsynchronizować w aplikacji na iPada

Dodaj rysunek techniczny do projektu

Dostęp w trybie offline i pobieranie plików z AjourBox w aplikacji na iPada

Widok projektu w aplikacji na iPada

Zatwierdzanie lub odrzucanie wpisu

Logowanie do systemu Ajour

Licytacja w przetargu

Utwórz nową kartę (BE)

Tworzenie przetargu

Drukuj lub sporządzaj raporty w Ajour

Filtrowanie rejestracji

Pobieranie materiałów przetargowych

Raporty kart BE

Dodaj odbiorcę do rejestracji

Zaproszenie współpracowników, podwykonawców lub dostawców

Pobieranie plików z AjourBox

Statusy rejestracji i ich znaczenie

Wypełnianie i przesyłanie ESPD (JEDZ)

Jak synchronizować w aplikacji

Maile z powiadomieniami

Postępowanie dla kart BE

Przesyłanie plików do AjourBox

Zarejestruj się do innego systemu Ajour z istniejącą licencją

Definicja typów rejestracji

Przewodnik administratora po współdzielonych licencjach

Obserwacja toczących się przetargów

Wyjaśnienie praw użytkownika w systemie Ajour

Plan operacyjny

Tworzenie rejestracji bez rysunku

Ogólne informacje o Ajour System