Last modified: 3 grudnia, 2021

Zsynchronizuj projekt za pomocą aplikacji na iPada

Aby rozpocząć, naciśnij przycisk „Synchronize” (Synchronizuj) w prawym górnym rogu

Zostanie wyświetlony ekran synchronizacji.

  1. Synchronize all projects” (Synchronizuj wszystkie projekty) rozpocznie pobieranie danych ze wszystkich projektów w systemie Ajour, do których aktualnie masz dostęp
  2. Synchronize only (Project name)” (Synchronizuj tylko (Nazwa projektu)) spowoduje pobranie tylko danych z obecnie wybranego projektu.

Po zakończeniu synchronizacji wpisy, a także wszystkie rejestracje, do których masz uprawnienia, będą dostępne w aplikacji.

Was this article helpful?
Dislike 0