Last modified: 3 grudnia, 2021

Zmień typ notatki w istniejącej rejestracji w aplikacji

  1. Znajdź rejestrację, w której chcesz dokonać zmian
    a. Możesz kliknąć w menu rozwijane i znaleźć typ notatki
  2. Naciśnij strzałkę po prawej stronie, aby otworzyć rejestrację

3. Pojawi się rejestracja i możesz nacisnąć przycisk „Więcej”, aby wyświetlić więcej opcji.
Wybierz „Typ notatki” z menu.

4. Zmień Typ notatki, na taki jaki chcesz

5. Następnie naciśnij „Zmień”, aby zmienić typ notatki.

6. Rejestracja z nowym typem notatki nie będzie posiadała numeru (górny lewy róg)
7. Aby nadać rejestracji nowy numer wymagana jest synchornizacja.
Naciśnij „Sync”.

8. Otworzy się okno synchronizacji. Wybierz przycisk „Synchronizuj”.

Was this article helpful?
Dislike 0