Last modified: 16 stycznia, 2023

Zatwierdzanie lub odrzucanie wpisu

Zmiana statusu z okna rysunku

1. Kliknij rejestrację, której status chcesz zmienić

2. Kliknij przycisk statusu, aby móc go zmienić

Zmiana statusu z okna rejestracji

3. Otwórz okno odbiorcy, tu będziesz mógł zmienić status korzystając z 4 przycisków oznaczonych w 3

Uważaj: Jeśli rejestracja jest rejestracją przekazaną, musisz kliknąć przycisk „Przekazano” u góry, aby zmienić status

Was this article helpful?
Dislike 0