Last modified: 17 czerwca, 2021

Zatwierdź i skomentuj

1. Jeśli kontrola jakości została przeprowadzona i można ją zatwierdzić, kliknij „Done” (Gotowe), po czym kolor zmieni się na zielony

2. Jeśli chcesz dodać komentarz do przeprowadzanej kontroli jakości, kliknij dymek, a pojawi się okno dialogowe. W oknie dialogowym możesz wpisać komentarz do rejestracji QA, załączyć pliki, np. zdjęcia, jeśli to konieczne, lub wyświetlić aktualne komentarze dotyczące sprawy. Gdy skończysz kliknij „Save” (Zapisz), jeśli został dodany komentarz, w przeciwnym razie kliknij „Close” (Zamknij)

Uwaga: Nie możesz dodać komentarza do ukończonej pracy (zielone pole statusu). Jeśli chcesz dodać komentarz, po prostu kliknij na niego, a jego kolor zmieni się ponownie na szary. Teraz możesz wpisać swój komentarz.

Was this article helpful?
Dislike 0