Last modified: 17 czerwca, 2021

Zaloguj się do Ajour System za pomocą aplikacji na iPada

Przy pierwszym uruchomieniu zostanie wyświetlony ekran rejestracji. Kliknij pole „Tap to add system” (Kliknij, aby dodać system) w górnym polu, aby zarejestrować system Ajour.

Pojawi się nowe wyskakujące okienko, w którym należy wpisać adres URL systemu Ajour, który próbujesz dodać. Adres URL systemu znajdziesz w mailowej wiadomości powitalnej, która została do Ciebie wysłana wraz z danymi logowania. Po wpisaniu adresu URL, kliknij „OK„.

Nazwa systemu pojawi się w górnym polu. Jeśli chcesz dodać więcej niż jeden system Ajour, możesz kliknąć ją ponownie, a następnie wybrać „Create new system” (Utwórz nowy system).

Kiedy system zostanie zarejestrowany, wpisz swój adres e-mail i hasło po czym kliknij „LOGIN” (Zaloguj się).

Was this article helpful?
Dislike 0