Last modified: 17 czerwca, 2021

Wypełnianie i przesyłanie ESPD (JEDZ) jako oferent

Pobierz plik ESPD z materiałów przetargowych

1. Kliknij w „Tender materials” (Materiały przetargowe)

2. Pobierz plik ESPD z przeglądu plików

Uzyskaj dostęp do strony ESPD korzystając z linku klikając „Tender details” (Szczegóły przetargu) lub przez espd.ajoursystem.dk

3. Kliknij „Tender details” (Szczegóły przetargu)

4. Kliknij w link ESPD

1. Wybierz „Import ESPD” (Importuj ESPD)

2. Wgraj plik z materiału przetargowego i wypełnij ESPD, a następnie wybierz „overview” (przegląd)

3. Pobierz plik ESPD w obu formatach i prześlij jako plik przetargowy lub uzupełniający w AjourTender

Was this article helpful?
Dislike 0