Last modified: 1 grudnia, 2021

Wyjaśnienie praw użytkownika w systemie Ajour

Zarządzanie prawami należy do Administratora w Ajour. Najpierw wybieramy użytkownika, potem możemy nadać wybrane uprawnienia dla użytkownika. Wyświetlone zostanie drzewo uprawnień, które jest hierarchicznym podziałem uprawnień w systemie Ajour.

Uwaga: możesz najechać kursorem myszy na każde z uprawnień, aby wyświetlić informację za co odpowiada konkretne ustawienie.

Role

Nazwa roliModułyOpis roli
Poziom 1 / Administrator systemuAjourInspect, AjourQA, AjourBox, AjourFM, AjourTender

Moduł administracyjny
Administrator systemu to osoba, która generalnie zarządza platformą Ajour, i może na przykład:
– Zamówić licencję A- lub B.
– Zarządzać szablonami kategorii firm w AjourInspect i AjourQA.
– Tworzyć/usuwać projekty.
– Użytkownik ma wszystkie prawa i zazwyczaj ma dostęp do wszystkich projektów.
Poziom 2 / Administrator projektuAjourInspect, AjourQA, AjourBox, AjourFM, AjourTender

Moduł administracyjny
Administrator projektu to osoba, która zarządza projektem w Ajour i może np:
– Zarządzać użytkownikami we własnych projektach.
– Ustawić kategorie dla projektu w Inspect/QA.
– Zarządzać AjourInsect, AjourQA, AjourFM AjourTender, AjourBox.
Poziom 3 / Kierownik projektuAjourInspect, AjourQA, AjourBox, AjourFMKierownik projektu to osoba, która używa Ajour do projektów w dni robocze i może np:
– Mieć dostęp do wszystkich obszarów AjourBox związanych z projektem, ale nie może tworzyć folderów ani usuwać plików innych firm.
– Mieć dostęp do całego AjourFM, ale nie może usuwać kart BE innych osób.
– Mieć dostęp do całego AjourIspect/QA, ale nie może edytować ani usuwać rejestracji innych firm.
– Ustawić kategorie dla projektu w Inspect/QA.
Poziom 4 / Asystent projektuPoziom asystenta: AjourBox, AjourFM.

Poziom użytkownika: AjourInspect, AjourQA
Asystent projektu to osoba, która np:
– Może aktualizować pliki w AjourBox o nowe wersje, ale nie może publikować plików i nie może usuwać plików innych firm.
– Ma dostęp do całego AjourFM, ale nie może usuwać kart BE innych osób.
– Może używać AjourInspect i AjourQA na poziomie użytkownika.
Poziom 5 / Użytkownik AjourInspect, AjourQA, AjourBox, AjourFMUżytkownik może np:
– Zobaczyć rejestracje, których dokonał sam lub dokonali ich współpracownicy, lub których sam jest odbiorcą.
– Komentować i ustawiać status własnych lub przypisanych rejestracji w AjourInspect i AjourQA.
– Przesyłać i przeglądać pliki w AjourBox w przypisanych i publicznych folderach.
– Tworzyć i wypełniać karty BE w AjourFM.
Poziom 6 / ObserwatorAjourInspect, AjourQA, AjourBox, AjourFMObserwator może m.in.:
– Zobaczyć wszystkie rejestracje w AjourInspect i AjourQA.
– Przeglądać pliki w AjourBox w przypisanych i publicznych folderach.
– Zobaczyć wszystkie karty BE.
Poziom 7 / Użytkownik AjourBoxAjourBoxUżytkownik AjourBox może przesyłać i przeglądać pliki w AjourBox w przypisanych i publicznych folderach.
Poziom 8 / Użytkownik AjourTenderAjourTenderUżytkownik AjourTender może tylko brać udział w przetargu.
W przetargu mogą brać także udział użytkownicy posiadający wszystkie pozostałe role.
Was this article helpful?
Dislike 0