Last modified: 17 czerwca, 2021

Wyjaśnienie funkcji wewnątrz modułu administracyjnego

1. Dodawnie nowego użytkownika do systemu Ajour

2. Dodawanie lub edytowanie firm

3. Jeśli użytkownik zażądał dostępu do systemu, można go zaakceptować tutaj

4. Tworzenie lub zarządzanie projektami

5. Zamów nowe hasło dla wybranych użytkowników

Was this article helpful?
Dislike 0