Last modified: 17 czerwca, 2021

Wybierz i wyszukaj w AjourQA

1. Wybierz „AjourQA”

2. Następnie wybierz żądany projekt, aby przeprowadzić kontrolę jakości, która ma zostać zatwierdzona

3. Wybierz żądaną grupę kontrolną, jeśli chcesz przeprowadzić w jej ramach kontrolę jakości

4. Po naciśnięciu Get” (Pobierz), pojawią się wszystkie kontrole jakości związane z projektem

5. Utwórz nową rejestrację – po wybraniu grupy możesz dokonać nowej rejestracji, jeśli masz licencję B

Was this article helpful?
Dislike 0