Last modified: 17 czerwca, 2021

Wybierz foldery projektów, które chcesz zsynchronizować w aplikacji na iPada

Aby przejść do ustawień w aplikacji, musisz otworzyć nawigację na pasku bocznym. Aby to zrobić, kliknij trzy paski w lewym górnym rogu.

Z menu paska bocznego kliknij „Settings” (Ustawienia).

Wybierz „Synchronize project folders” (Synchronizuj foldery projektów). Teraz możesz włączać lub wyłączać synchronizację folderów w ramach wybranego projektu.

Może to być dobry pomysł w przypadku bardzo dużych projektów, aby nie zajmowały dużo pamięci w telefonie podczas synchronizacji.

UWAGA: Aplikacja usuwa wszystkie dane z urządzenia w odznaczonych folderach projektu.

Was this article helpful?
Dislike 0