Last modified: 16 stycznia, 2023

Whitelist

Ogólne

Whitelist (Biała lista) może służyć do dwóch celów. Whitelist można dołączyć do większej ilości modeli. Oznacza to, że treść wymaga utrzymania tylko w jednym miejscu, a nie w każdym modelu, który zawiera tę samą treść

Whitelist może również służyć jako filtr, w którym klasyfikowane są różne typy treści, takie jak np. inwentarz zwykły czy szpitalny o różnych właściwościach w stosunku do wymiarów.

Interfejs białej listy

Przejdź do Whitelist w administracji. Tutaj możesz edytować, tworzyć i usuwać białe listy.

Aby dołączyć białą listę, przejdź do sekcji ”projekt

  1. Utwórz
  2. Usuń zaznaczone białe listy
  3. Kliknij w istniejącą białą listę, aby przejść do edycji

Utwórz

  1. Nazwa: Tutaj wpisujesz nazwę białej listy. Edytując białą listę, możesz tutaj edytować nazwę
  2. Sprawdź typy, które chcesz umieścić na białej liście
  3. Utwórz
  4. Wersja: Tutaj możesz zobaczyć, która wersja jest typu Revit. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że Revit nie jest konwertowalny wstecz, dlatego typy muszą być tej samej wersji lub starsze niż wersja, do której używana jest biała lista.

Biała lista w Revit

Typy projektów

Aby zaimportować typy projektów z białej listy, naciśnij „Typy projektów” (Project types)

”Yes” Pobiera nowe np. brakujące typy w stosunku do zawartości białej listy

”No”

„Yes”: nadpisuje wszystkie typy z białych list, które są częścią modelu

„No”: przejdź przez każdy z typów w celu określenia, czy typy mają zostać nadpisane czy nie

Po imporcie użytkownik otrzyma potwierdzenie importu

Okno wyszukiwania białej listy w AjourObjects

Otwórz funkcję wyszukiwania, która wyszukuje kategorie w pasku narzędzi AjourObject

Tutaj możesz wybierać pomiędzy białymi listami, które już są w AjourObjects/AjourCollab

Typy, które znajdują się na wybranej białej liście, są zaznaczone na biało, a typy, które nie są częścią listy, są zaznaczone na pomarańczowo. Zobacz zdjęcie

Was this article helpful?
Dislike 0