Last modified: 3 grudnia, 2021

Utwórz rejestrację na stronie

  1. Wybierz typ notatki
  2. Wybierz projekt
  3. Wybierz kategorię, aby na ekranie pojawiło się okienko „Utwórz rejestrację”.

4. Kliknij „Utwórz rejestrację”, a pojawi się okienko tworzenia nowej rejestracji.

5. Możesz wstawić zdjęcie lub rysunek, wybrać termin wykonania i kategorię. Możesz również dodać notatkę a potem kliknij „Zapisz”.
6. Rejestracja została utworzona.
Was this article helpful?
Dislike 0