Last modified: 17 czerwca, 2021

Utwórz nową kartę elementu budynku

1. Wybierz swój projekt z rozwijanego menu w sekcji „Property” (Nieruchomość). utaj możesz również wybrać grupę nieruchomości, w której chcesz utworzyć kartę BE

2. Kliknij „Get” (Pobierz)

3. Wyświetlane są teraz główne grupy kart BE, kliknij w którąkolwiek, aby przejść do podgrup kart BE. W podgrupach należy ponownie wybrać jedną grupę, aby wyświetlić grupy BE, jak wskazano w 4 poniżej.

5. Aby utworzyć tutaj nową kartę BE, musisz kliknąć w ikonę dokumentu według numeru karty BE

Was this article helpful?
Dislike 0