Last modified: 28 stycznia, 2022

Tworzenie użytkownika

1. Przejdź do przycisku menu na stronie logowania Ajour. Kliknij „Administration”

2. Wybierz licencję A, B lub C.

3. E-mail, imię i nazwisko

4. Wybierz lub dodaj nową firmę

4.a Nazwa stanowiska pracy i telefon są opcjonalne

5. Wybierz rolę użytkownika. Rola jest wstępnie wybranym zestawem uprawnień

6. Wybierz jeden lub wszystkie projekty – wybrana rola lub uprawnienia projektu są dostępne w wybranym projekcie

7. Kliknij „Choose standard role” (Wybierz standardową rolę)

8. Kliknij „Save” (Zapisz)

Do użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail z 'nazwą użytkownika’, 'hasłem’ oraz linkiem do systemu.

Inne opcje użytkownika

W sekcji menu znajdziesz inne opcje użytkownika, takie jak resetowanie hasła i wyświetlanie dziennika użytkownika.

„Pokaż dziennik użytkownika” – Wyświetla dziennik wszystkich zmian, które zaszły u tego konkretnego użytkownika. Mogą to być zmiany w uprawnieniach lub licencjach.

„Zresetuj hasło” – zresetuje hasło użytkownika i wyśle użytkownikowi e-mail z nowym hasłem.

Was this article helpful?
Dislike 0