Last modified: 17 czerwca, 2021

Uprawnienia do folderów w AjourBox

1. Niebieskie foldery – foldery publiczne

Foldery są widoczne dla wszystkich użytkowników i stron wewnętrznych i zewnętrznych i nie wymagają przyznawania specjalnych uprawnień

2. Foldery z osobami – przypisane foldery

Przypisane foldery są udostępnione jednej lub kilku firmom. Tylko użytkownicy przypisanej firmy mogą je zobaczyć

3. Foldery czerwone – foldery zamknięte

Foldery mogą być przeglądane i są dostępne tylko dla użytkowników z rolą „administrator & osobą odpowiedzialną za projekt” zgodnie ze standardowymi uprawnieniami lub jeśli użytkownik otrzymał indywidualne uprawnienia.

Was this article helpful?
Dislike 0