Last modified: 22 listopada, 2023

Typy licencji w systemie Ajour

Wszyscy użytkownicy mają przypisane różne role, które definiują, co mogą, a czego nie mogą robić w Ajour System, ale to typ licencji określa, czy można tworzyć rejestracje, czy nie.

Użytkownicy z licencją C

 • Tworzenie kont użytkowników z licencją „C” jest bezpłatne
 • Mogą swobodnie korzystać z AjourBox, a także przeglądać i odpowiadać na zadania komentarzami czy zmianami statusu oraz dodawanymi zdjęciami w AjourInspect i AjourQA
 • Nie mogątworzyć rejestracji w AjourInspect i AjourQA
 • Mogą swobodnie korzystać z AjourFM
 • Mogą swobodnie korzystać z AjourTender

Użytkownicy z licencją B

 • Mogą swobodnie korzystać z AjourBox, a także przeglądać i odpowiadać na zadania komentarzami, zmianami statusu oraz dodawanymi zdjęciami
 • • Mogą tworzyć rejestracje w AjourQA, ale niew AjourInspect
 • Licencja B może być używana tylko przez jednego użytkownika na raz, ale może być przenoszona przez administratora systemu od strony klienta między rożnymi użytkownikami
 • Mogą swobodnie korzystać z AjourFM
 • Mogą swobodnie korzystać z AjourTender

Użytkownicy z licencją A

 • Mogą swobodnie korzystać z AjourBox, a także przeglądać i odpowiadać na zadania komentarzami, zmianami statusu oraz dodawanymi zdjęciami
 • Mogą tworzyć wszystkietypy rejestracji w AjourInspect i AjourQA
 • Licencja A może być używana tylko przez jednego użytkownika na raz, ale może być przenoszona przez administratora systemu od strony klienta między rożnymi użytkownikami
 • Mogą swobodnie korzystać z AjourFM
 • Mogą swobodnie korzystać z AjourTender
Was this article helpful?
Dislike 0