Last modified: 17 czerwca, 2021

Tworzenie planów kontroli i list kontrolnych

Niniejsza sekcja dotyczy tworzenia planów kontroli w AjourQA, które są wykorzystywane do zapewnienia jakości przez wykonawcę w formie dokumentacji np. list kontrolnych, które można dostarczyć klientowi

1. Wybierz „Kategorie”

Szablon firmy a szablon projektu

2. Szablony firmowe / 3. Szablony projektów

Szablony są wyświetlane u góry. Poniżej znajdują się kategorie przypisane dla projektu. Kategorie są tworzone w szablonach, wybierz „Przypisz”, „Przypisz z szablonami” lub „Przypisz wszystko”, w zależności od tego, czy wcześniej utworzone szablony są powiązane z projektem. Tworzenie kategorii w szablonach wymaga uprawnień administratora

Opis konfiguracji

1. Podwykonawstwo – u góry widać już utworzone grupy. Są to globalne szablony firmy

2. Typ kontroli – oto różne typy kontroli. Ikona z 3 kreskami obok kontroli wskazuje, że jest to lista kontrolna. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby utworzyć listę kontrolną

3. Punkty kontrolne – tutaj znajdują się wszystkie elementy budynków, które można również przekształcić w listy kontrolne, klikając prawy przycisk myszy

4. Wymagania – ten punkt przedstawia wymagania dotyczące indywidualnego planu kontroli

Tworzenie kategorii

1. Aby utworzyć nową kategorię, naciśnij przycisk „Utwórz nowy”

2. Aby utworzyć punkt kontrolny dla poziomu 1, wybierz kategorię, pod którą ma zostać utworzony punkt

3. Naciśnij przycisk „Utwórz nowy”, aby utworzyć nowy punkt w tej kategorii

Listy kontrolne

1. Aby utworzyć listy kontrolne, kliknij prawym przyciskiem myszy żądaną kategorię i kliknij „Usuń / Zastosuj jako listę kontrolną”

2. Kliknij tutaj, aby otworzyć plan nadzoru lub plan inspekcji i rozpocznij jego edycję

3. Poszczególne punkty można skorygować, klikając w pola. W ten sposób możesz edytować tekst w polach. Po zakończeniu edycji naciśnij znacznik wyboru

Was this article helpful?
Dislike 0