Last modified: 17 czerwca, 2021
  1. Wybierz projekt źródłowy
  2. Projekt docelowy może być ustawiony jedynie w przypadku wykorzystania funkcji „Transfer” do przeniesienia standardów, podczas edycji projektu jest on ustawiony jako projekt docelowy.
  1. Tutaj wybierane są parametry, które mają zostać przesłane.
  2. Wybierz, czy utworzyć parametr w programie Revit
  3. Jeśli z parametrem powiązana jest lista wartości, możesz wybrać, czy lista wartości ma być uwzględniona przy przesyłaniu/przekazywaniu.
  4. Kliknij przycisk Transfer, aby ukończyć przesyłanie.
Was this article helpful?
Dislike 0