Last modified: 17 czerwca, 2021

Statusy rejestracji i ich znaczenie

Ta sekcja dotyczy obsługi otrzymanych rejestracji w AjourInspect / QA. Każdego dnia, będąc użytkownikiem Ajour System, otrzymasz e-mail. Poinformuje Cię o rejestracjach, którymi nikt się jeszcze nie zajął. Rejestracji można przypisać kilka różnych statusów, każdy ma przypisany różny kolor, jak pokazano poniżej

1. Utworzono (żółty)

Status ten obejmuje wszystkie nowo utworzone rejestracje

2. Gotowe rejestracje (niebieski)

Status ten jest nadany przez odbiorcę rejestracji. Ten status wskazuje, że odbiorca rejestracji (wykonawca) naprawił wymienioną wadę i zgłosza ten fakt

Pamiętaj, aby dodać zdjęcie poprawionej wady. (Aby nadawca mógł sprawdzić, czy byłeś na miejscu, zanim zmieniłeś status)

3. Odrzucone (fioletowe)

Ten stan jest również nadany przez odbiorcę. Status ten dotyczy przypadku, gdy odbiorca nie może lub nie chce usunąć usterki

Pamiętaj, aby dodać komentarz o tym, dlaczego nie możesz zająć się tym zgłoszeniem. (Tak, aby nadawca wiedział, dlaczego odrzucasz rejestrację)

4. Niezatwierdzone przez nadawcę (czerwony)

Ten status jest nadawany przez nadawcę, gdy odbiorca zgłosił usterkę jako naprawioną (niebieski) lub odrzuconą (fioletowy), a nadawca nie akceptuje poprawki lub odrzucenia

Pamiętaj, aby dodać komentarz o tym, dlaczego tego nie zatwierdzasz (Tak, aby odbiorca wiedział, dlaczego nie możesz zaakceptować poprawki lub odrzucenia rejestracji)

5. Zakończone (zielone)

Ten stan jest przypisywany przez nadawcę. Odbywa się to po naprawieniu usterki przez odbiorcę. Jeśli zastosowany środek zaradczy jest wystarczający i problem / wada zostanie poprawiona lub usunięta, wpis / rejestracja zostaje zaakceptowana.

Was this article helpful?
Dislike 0