Last modified: 17 czerwca, 2021

Przewodnik rejestracji AjourManufacturer

Możesz zarejestrować się w AjourManufacturer na stronieAjourobjects.com klikając przycisk „Pobierz wtyczkę AjourObjects” lub klikając ten link

Wypełnij swoje dane i zaznacz poniższe pola. Pamiętaj zaznaczyć, czy chcesz otrzymywać nasz newsletter, czy nie. Następnie kliknij przycisk „Zarejestruj się”

Po kliknięciu przycisku „Zarejestruj się” zostanie wyświetlony ten widok. Otrzymasz wiadomość e-mail, którą musisz zatwierdzić oraz ustawić nowe hasło. Z tego miejsca możesz również bezpośrednio pobrać AjourObjects i AjourQTO.

Oto wiadomość e-mail, która zostanie wysłana z naszego systemu. Kliknij link „Kliknij tutaj, aby zatwierdzić konto i ustawić hasło

Po kliknięciu w link zostanie wyświetlony ekran umożliwiający ustawienie nowego hasła

Instalowanie wtyczki

Po otwarciu pliku zostanie wyświetlony standardowy program instalacyjny programu Windows. Kliknij „Zainstaluj”

Gdy program przejdzie przez proces instalacji, kliknij „Zakończ”

Następnie otwórz Revit i zaloguj się za pomocą nowo utworzonego konta. Kiedy otworzysz Revit zostanie wyświetlone następujące okno. Wpisz swój adres e-mail i hasło.

Was this article helpful?
Dislike 0