Last modified: 17 czerwca, 2021

Przenieś rejestrację do nowego rysunku

Aby przenieść rejestrację do innego rysunku w Twoim projekcie, po prostu kliknij inny rysunek w górnej części okna rejestracji, a następnie dokonaj nowego położenie na innym rysunku i naciśnij przycisk „OK

Was this article helpful?
Dislike 0