Last modified: 16 stycznia, 2023

Przekazane rejestracje

Możesz przekazać sprawę nowemu odbiorcy

Skorzystaj z tej funkcji, jeśli np. jako główny wykonawca otrzymujesz problem, za którego naprawienie odpowiada podwykonawca. Wtedy sprawa jest przekazywana nowemu użytkownikowi (podwykonawcy), który może odpowiedzieć na zgłoszenie

Pierwotny odbiorca rejestracji/wpisu jest w dalszym ciągu prawnie odpowiedzialny za problem

Aby przekazać rejestrację, otwórz okno odbiorcy

1. Naciśnij przycisk „Forwarded” (Prześlij dalej)

2. Kliknij „Choose recipient” (Wybierz odbiorcę)

Możesz przekazać rejestrację całej firmie lub określonym użytkownikom

Jeśli chcesz ustawić czas rozpoczęcia / ostateczny termin, możesz kliknąć w ikonę kalendarza

Więcej na temat odbiorców przeczytasztutaj

Tutaj możesz wybrać firmę lub odbiorcę przekazywanej rejestracji

Was this article helpful?
Dislike 0