Last modified: 17 czerwca, 2021

Postępowanie dla kart elementów budynku BE

Odpowiedzialny za projekt jest zazwyczaj doradca / opiekun projektu, który tworzy niezbędne karty BE zgodnie z wymogami bieżącego projektu. Wymagane do wskazania dla kart BE są „Grupa projektowa”, „Nazwa” i „Odpowiedzialny za gwarancję”

Status karty BE jest teraz „Żółty”. Karta BE została już utworzona – i nazwana

Odpowiedzialność za gwarancję ponosi zazwyczaj wykonawca, który wypełni karty BE niezbędnymi informacjami dotyczącymi obsługi i konserwacji BE, a także będzie tworzył komponenty w wymaganych odstępach czasowych

Status karty BE jest teraz ”Niebieski”. Działania i komponenty zostały wprowadzone do karty BE

Kiedy odpowiedzialny za gwarancję zakończy prawidłowe wypełnianie karty BE, karta będzie kompletna

Status karty BE jest teraz ”Zielony”. Karta BE została wypełniona i jest gotowa do przeprowadzenia kontroli jakości i do zatwierdzenia

Gdy karta BE ma status ”Zielony” doradca / kierownik projektu sprawdzi, czy wprowadzone dane spełniają wymagania dotyczące oczekiwań

Jeśli nie, rozbieżność zostanie skomentowana bezpośrednio na karcie, po czym karta BE zostanie ponownie otwarta i ponownie otrzyma status ”Niebieski”. Następnie odpowiedzialny za gwarancję może poprawić kartę i uzupełnić ją

Jeśli na karcie BE nie ma problemów, zostanie ona zamknięta / zatwierdzona. Status karty BE jest teraz ”Biały”. Karta BE jest zatwierdzona i zamknięta – gotowa do pracy

Teraz kartę BE można znaleźć w „Planie operacyjnym”

Was this article helpful?
Dislike 0