Last modified: 17 czerwca, 2021

Podstawowa ściana – Obliczanie powierzchni brutto

Możesz obejrzeć nasz film o tej funkcji lub przeczytać artykuł.

Odśwież

Ta funckja oblicza powierzchnię drzwi i okien znajdujących się przy podstawowych ścianach. Obliczone ilości są sumowane i przypisywane parametrowi „AjourArea”, któremu automatycznie przypisywane są podstawowe ściany

WSKAZÓWKA: W Revit metry kwadratowe (m2) powierzchni podstawowych ścian są obliczane jako netto

W przypadku zmian geometrycznych w modelu użytkownik musi nacisnąć „Odśwież” (Refresh), przed ponownym wydobyciem nowych ilości

Was this article helpful?
Dislike 0