Last modified: 16 stycznia, 2023

Pobieranie materiałów przetargowych

1. Pobieranie materiałów przetargowych

Materiały przetargowe znajdują się w zakładce „Materiały przetargowe”

Pobierz wszystkie materiały naraz, klikając pomarańczowy przycisk „Download all tender documents” (Pobierz całą dokumentację przetargową). Cały folder z dokumentacją przetargową zostanie pobrany jako plik .zip lub możesz pobrać pojedynczy plik, naciskając ikonę pliku

2. Szczegóły przetargu

W sekcji „Szczegóły przetargu” widoczne są szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Oto link, z którego możesz skorzystać gdy wypełniasz ESPD (JEDZ)

WSKAZÓWKA: Przeczytaj Nasz przewodnik ESPD (JEDZ) tutaj.

3. Pytania i arkusze poprawek

Kliknij przycisk „Pytania”, aby zadać pytanie lub zobaczyć odpowiedzi dotyczące przetargu

Wszystkie pytania/odpowiedzi są widoczne dla wszystkich oferentów i wszyscy oferenci otrzymują powiadomienie e-mail, gdy dostępne jest nowe pytanie/odpowiedź

Wszystkie informacje dotyczące oferenta (który zadaje pytanie) są ukryte dla wszystkich oferentów, ale nie dla administratora przetargu

WSKAZÓWKA: Pamiętaj, aby nie kończyć pytania słowami „Pozdrawiam” (Twoje imię i nazwisko). Jest to bardzo ważne!

Aby zobaczyć rewizje dokumentów, kliknij przycisk ”Arkusze korekt

Tutaj zobaczysz listę wszystkich dokumentów, które uległy zmianie i zostały opublikowane przez administratora przetargu

Każda rewizja zawiera opis zmian w projekcie

Wszystkie rewizje są widoczne dla wszystkich oferentów, a wszyscy oferenci otrzymują powiadomienie pocztą e-mail, gdy dostępna jest nowa rewizja

Was this article helpful?
Dislike 0