Last modified: 17 czerwca, 2021

Zrozumienie planu operacyjnego

1. Jeśli chcesz filtrować widok według nieruchomości, możesz tutaj wybrać jedną lub więcej nieruchomości z rozwijanej listy

2. Jeśli chcesz filtrować według firmy lub osoby odpowiedzialnej za zadania, możesz to zrobić tutaj.

3.Jeśli chcesz filtrować raporty według numerów kart BE, możesz to zrobić tutaj, zgodnie z następującymi zasadami:

PrzykładOpis
1Pokazuje zadania konserwacyjne dla wszystkich kart BE w głównej grupie „1”
1-3Pokazuje zadania konserwacjne dla wszystkich kart BE w głównej grupie „1”, podgrupie „3”
1-3-4Pokazuje zadania konserwacyjne dla wszystkich kart BE w głównych grupach „1”, „2”, „3”
1:3Pokazuje zadania konserwacyjne dla wszystkich kart BE w głównych grupach „1”, „2”, „3”
1-3:5Pokazuje zadania konserwacyjne dla wszystkich kart BE w głównej grupie „1”, podgrupach „3”, „4” lub „5”
1-3-4:7Pokazuje zadania konserwacyjne dla wszystkich kart BE w grupie głównej „1”, podgrupie „3”, części budynku „4”, „5”, „6” lub „7”

4. Jeśli chcesz filtrować według dat, możesz tutaj wybrać datę początkową i końcową

5. Po zakończeniu filtrowania naciśnij przycisk „Get” (Pobierz), aby uzyskać dane wyświetlane w tabeli 6

6. Tabela planu operacyjnego

W tabeli części budynku można wyświetlić wszystkie dostępne karty pracy w wybranym przez ciebie zakresie. Możesz kliknąć na każdy z nich, aby otworzyć indywidualną kartę pracy

Z karty pracy możesz wybrać osobę odpowiedzialną za zadanie(1), dodać komentarz do wykonanego zadania (2), oznaczyć zadanie jako ukończone i ustawić datę zakończenia (3)

Was this article helpful?
Dislike 0