Last modified: 17 czerwca, 2021

Ogólne informacje o AjourBox

Obszar plików


1. Obszar globalny

Folder globalny jest widoczny we wszystkich projektach. Tutaj zapisujesz pliki firmowe / szablony itp. Możesz przeciągać i upuszczać pliki / foldery do folderów projektowych lub do rysunków powiązanych z wpisami w projekcie. Musisz mieć uprawnienia do przeglądania folderów globalnych, w zasadzie tylko rola „Administrator” pozwala zobaczyć „Obszar globalny”

2. Foldery przetargowe

Czarne foldery są widoczne tylko wtedy, gdy do Twojego systemu zostanie dodany moduł przetargowy. Zawierają one przetargi dla projektów budowlanych

3. Folder projektowy

Górny folder zawsze zawiera nazwę projektu. Tutaj przechowywane są wszystkie pliki projektu, dokumenty i rysunki. Ajour posiada szablon, który możesz zaimplementować, klikając prawy przycisk myszy i wybierając szablon, który chcesz zaimportować

4. Rysunki / Arkusze rejestracji

Tutaj tworzysz strukturę projektu z wybranymi poziomami, możesz przeciągać / upuszczać rysunki z folderów projektu do folderów arkuszy rejestracji – wszystkie arkusze są nowymi, niezależnymi kopiami

1. „Menu” – tutaj konfigurujesz system

2. Tutaj możesz zmienić projekt, który aktualnie przeglądasz

3. Jeśli przesłałeś pliki 3D / IFC do przeglądarki BIM, to możesz tutaj uzyskać bezpośredni dostęp do przeglądarki

5. Ilość plików

Liczby te wskazują, które foldery zawierają pliki i ile ich jest. Ta funkcja może być przydatna jeśli chcesz się zorientować, gdzie są Twoje pliki

Rewizje / Wersje

Podczas przesyłania tego samego pliku system automatycznie rozpoznaje nazwę pliku i nadaje mu nową literę rewizji oraz datę

Dostęp do wszystkich poprzednich rewizji / wersji można uzyskać, klikając plik – „Menu” – „Rewizje / wersje”

INFO: Rewizje (litery) są widoczne dla wszystkich użytkowników. Wersje (numery) nie są widoczne dla użytkowników z rolą „Wykonawca”

Was this article helpful?
Dislike 0