Last modified: 25 października, 2021

Obserwacja toczących się przetargów

Filtrowanie przetargów

Masz możliwość filtrowania przetargów, które chcesz zobaczyć. Może to być zaletą, jeśli masz dostęp do wielu projektów i przetargów.

Naciśnij „filtr”, aby otworzyć opcję filtrowania swoich przetargów.

1.Wyszukaj i wybierz projekty, których przetargi chcesz wyświetlić. Jeśli nie utworzono przetargu dla projektu, projekt nie zostanie wyświetlony.

2. Filtruj według statusu lub typu/formy. Można zaznaczyć kilka opcji. Jeśli nic nie zostanie zaznaczone, zostaną wyświetlone wszystkie przetargi.

3. Sortuj według daty utworzenia przetargu, daty rozpoczęcia lub terminu składania przetargu. Możesz sortować według daty zarówno w kolejności rosnącej, jak i malejącej.

4. Wybierz, czy wyświetlane przetargi mają być grupowane według projektów czy statusu. W przypadku wybrania opcji „brak” oferty będą wyświetlane zgodnie z wybranym filtrowaniem.

5.Możesz zapisać wybrany filtr, aby otrzymać ten sam widok przy następnym logowaniu do AjourTender.

Naciśnij „filtr” lub „zamknij filtr”, aby zamknąć okno filtra. Wybrany filtr jest teraz widoczny nad przeglądem. Możesz zresetować wybrany filtr, aby ponownie wyświetlić wszystkie przetargi.

Obserwacja toczących się przetargów

Aby przesłać nowy materiał przetargowy, należy nacisnąć „Menu” a następnie „Edytuj„.

7 rozdziałów jest teraz ponownie widocznych i możesz przejść do rozdziału nr 6, Materiał.

Wybierz folder, do którego chcesz przesłać nowe materiały przetargowe i naciśnij przycisk „Prześlij„. System automatycznie zarządza rewizjami / wersjami, nowe wersje, które są przesłane, automatycznie otrzymują kolejne oznaczenie rewizji i aktualną datę. (System rozpoznaje nazwę pliku, dlatego aby zarządzanie wersjami działało, nazwa pliku musi być zawsze taka sama).

Was this article helpful?
Dislike 0