Last modified: 17 czerwca, 2021

Kategorie

W sekcji Kategorie zarządzasz tym, które kategorie Revit wymagają synchronizacji. W razie potrzeby możesz je włączać i wyłączać.

Aby zapisać ustawienia, musisz nacisnąć Save (Zapisz).

Was this article helpful?
Dislike 0