Last modified: 17 czerwca, 2021

Jak synchronizować projekty w aplikacji

Aby rozpocząć synchronizację w aplikacji, kliknij ikonę synchronizacji w prawym górnym rogu telefonu

Wewnątrz synchronizacji masz 2 opcje:

1. Synchronizowanie wszystkich projektów

Jeśli zdecydujesz się na synchronizację wszystkich projektów, otrzymasz dane ze wszystkich projektów w systemie

2. Synchronizowanie tylko bieżącego projektu

Można również zsynchronizować bieżący projekt

Po wybraniu preferowanego ustawienia kliknij przycisk „Synchronizuj”, a aplikacja rozpocznie synchronizację. OBS: Może to zająć trochę czasu w zależności od tego, jak duży jest projekt do synchronizacji

Was this article helpful?
Dislike 0