Last modified: 17 czerwca, 2021

Filtrowanie rejestracji

Filtr jest ustawiony dla każdego typu notatki, tzn. że możesz ustawić różne filtry dla każdego z 5 typów rejestracji

1. Status

Włączanie i wyłączanie widoku różnych statusów

2. Kategoria grupy

Wyszukiwanie rejestracji z określonej grupy i kategorii

3. Odbiorca

Włączanie i wyłączanie podglądu różnych firm i użytkowników oraz wyszukiwanie rejestracji dokonanych w określonym czasie

4. Nadawca

Włączanie i wyłączanie podglądu różnych firm i użytkowników oraz wyszukiwanie rejestracji dokonanych w określonym czasie

5. Termin

Wyszukiwanie rejestracji z przekroczonym terminem

Was this article helpful?
Dislike 0