Last modified: 17 czerwca, 2021

Ekran rejestracji w aplikacji na iPada

  1. Wybrane rysunki oraz rysunki dostępne w aktualnym folderze projektu
  2. Wybierz grupę
  3. Grupy kategorii 1, 2 i 3
  4. Tutaj możesz dodać notatkę dotyczącą rejestracji
  5. Wyświetlenie historii wcześniej dodanych notatek dotyczących rejestracji
  6. Dodaj zdjęcie do rejestracji i zobacz zdjęcia, które są już z nim połączone

Jeśli dla jakiejś z grup kategorii jest dostępna lista kontrolna, po wybraniu tej grupy pojawi się ikona listy kontrolnej.

Kliknięcie przycisku listy kontrolnej otworzy listę, umożliwiając jej edycję. Pamiętaj, aby po zakończeniu nacisnąć „OK„.

Was this article helpful?
Dislike 0