Last modified: 17 czerwca, 2021

Edytowanie zdjęcia w aplikacji

1. Otwórz wybrane zdjęcie w dolnej części okna rejestracji

Widok zdjęć

1. Oto różne funkcje, za pomocą których można edytować zdjęcie. Opiszemy każdą funkcję zaczynając od góry

1.a Paleta kolorów służy do wyboru koloru, którym rysujesz lub piszesz

1.b Ołówek służy do rozpoczęcia rysowania po zdjęciu

1.c Litera „T” służy do umieszczania tekstu, jeśli chcesz opisać coś bezpośrednio na zdjęciu

1.d Kwadrat służy do zaprezentowania konkretnego obszaru bez rysowania koła

1.e Strzałka służy do powrotu do wcześniejszych zmian, np. jeśli wprowadzimy blędną zmianę i chcemy wrócić do poprzednich

2.Użyj tego, jeśli chcesz usunąć zdjęcie

3. To spowoduje anulowanie wszystkich wprowadzonych zmian i powrót do ekranu rejestracji

4. To spowoduje zapisanie wszystkich wprowadzonych zmian i powrót do ekranu rejestracji (wraz z naniesionymi zmianami na zdjęciu)

Was this article helpful?
Dislike 0