Last modified: 24 kwietnia, 2023

Edytowanie istniejącego projektu

1. Przejdź do administracji użytkownika.

2.Kliknij „Nieruchomości/Projekty”.

3. Kliknij projekt do edycji.

4. Edytuj informacje o projekcie.

5. Kliknij „Zapisz”, aby zapisać projekt.

Was this article helpful?
Dislike 0