Last modified: 17 czerwca, 2021

Edytowanie istniejącego projektu

1. To jest lokalizacja aktywnych projektów. W tym miejscu znajdują się wszystkie aktywne projekty

2. To jest lokalizacja zarchiwizowanych projektów. W tym miejscu znajdziesz wszystkie ukończone projekty

3. Jeśli chcesz edytować informacje o projekcie, kliknij projekt prawym przyciskiem myszy i wybierz „Edit property”

4. Po zakończeniu projektu naciśnij „Archive property” (Archiwizuj projekt), aby umieścić swój projekt w „Archived” (Zarchiwizowanych)

Was this article helpful?
Dislike 0