Last modified: 16 stycznia, 2023

Dziennik zmian

Dzięki dziennikowi zmian uzyskasz podgląd zmian związanych z synchronizacją.

Wtyczka Revit

We wtyczce Revit znajdują się ustawienia użytkownika, więc jeśli w dzienniku zmian w AjourCollab nie ma żadnch danych, oznacza to że użytkownik odpowiedzianly za synchronizację odznaczył ustawienie ”Update summary”.

Kategorie

Włączone lub wyłączone kategorie w AjourCollab są również wyświetlane w dzienniku zmian i musisz być świadomy tego, gdyż typy będą wyświetlane jako usunięte (Deleted).

Naciśnij SyncDate, aby uzyskać szczegółowy obraz zmian związanych z synchronizacją.

Was this article helpful?
Dislike 0