Last modified: 17 czerwca, 2021

Drukuj lub sporządzaj raporty w Ajour

Trzy typy raportów

Szczegółowy: Zwykle używany w przypadku usterek lub nadzoru – wszystkie informacje są wymienione na jednej stronie A4. Z wyjątkiem listy kontrolnej.

Lista: 4 wpisy lub rejestracje QA są wymienione na jednej stronie A4. Jak widzisz na ekranie.

Zaawansowane:Zwykle używane w przypadku wpisów lub rejestracji w ramach kontroli jakości z listą kontrolną. Tutaj możesz wybrać dane, które chcesz dodać do raportu.

Spersonalizowane raporty

1. Ustawienia niestandardowe – kliknij „Zaawansowane”, aby uzyskać dostęp do dalszych ustawień

2. Wybierz ustawienia. Tutaj możesz wybrać, czy chcesz wydrukować wszystkie rejestracje czy tylko wybrane

3. Ustawienia niestandardowe – tutaj możesz wybrać, co chcesz na wydruku. W „Pokaż listę kontrolną” możesz wybrać „Pokaż tylko zaznaczone”, jeśli ta opcja jest zaznaczona, tylko zaznaczone pozycje w planach kontroli dla każdej rejestracji zostaną pokazane

4. Oto 2 opcje: Możesz wybrać „Eksportuj do AjourBox”, która zapisze pliki PDF bezpośrednio w AjourBox, albo „Drukuj”, co wygeneruje plik PDF do pobrania z obszaru powiadomień

Obszar powiadomień i pobieranie raportu

5. Po wybraniu opcji „Drukuj” można otworzyć obszar powiadomień

6. Możesz nacisnąć przycisk „Pobierz”, aby rozpocząć pobieranie raportu

Uwaga: Może minąć trochę czasu, zanim raport będzie gotowy, to zależy od liczby rejestracji/wpisów

Eksportuj do AjourBox

7. Jeśli wybrałeś „Eksportuj do AjourBox”, pojawi się to okno. Tutaj możesz wybrać, w jaki sposób rejestracje mają być posortowane na wydruku, na przykład według poziomu katalogów projektu lub według grup kategorii

8. Po wybraniu żądanej struktury naciśnij „Dalej”

9. Wybierz folder, do którego mają zostać wyeksportowane pliki

10. Po wybraniu żądanego miejsca docelowego kliknij „Eksportuj do AjourBox”. Folder o wybranej strukturze zostanie teraz utworzony w wybranym folderze

Was this article helpful?
Dislike 0