Last modified: 16 stycznia, 2023

Dodawanie komentarza do rejestracji

Aby ułatwić zrozumienie lub zademonstrować rozwiązanie, do wady dodawany jest komentarz. Kliknij „Comments” (Komentarze)

W tym miejscu możesz dodawać komentarze

1. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca na tekst niż pozwalają na to notatki dla punktów kontrolnych, przejdź do pola komentarza i zacznij pisać

2.Jeśli chcesz dodać zdjęcie do komentarza, możesz to zrobić tutaj. Zdjęcie możesz przesłać dopiero po dodaniu komentarza

3. Po zakończeniu wpisywania komentarza i/lub dodawania zdjęć kliknij przycisk „Add” (Dodaj)

Was this article helpful?
Dislike 0