Last modified: 17 czerwca, 2021

Dodaj odbiorcę w module AjourInspect w internecie

1. Wybierz typ notatki

Po zsynchronizowaniu wpisów z aplikacji można wybrać odbiorcę na stronie internetowej. Korzyścią jest to, że można wybrać wiele rejestracji adresowanych do jednej firmy i wybrać odbiorcę dla wszystkich rejestracji na raz, oszczędzając w ten sposób czas w porównaniu do konieczności znalezienia odbiorcy w aplikacji dla każdej indywidualnej rejestracji. Najpierw wybierz typ notatki w lewym górnym rogu


2. Wybierz wykonawcę. Kliknij na „Kategoria / Lista” i wybierz Wykonawcę, do którego odnoszą się rejestracje

3. Zaznacz żądane rejestracje, kliknij prawym przyciskiem myszy a pojawi się okno, następnie kliknij „Zmień odbiorcę”

4. Tutaj możesz wybrać, czy wszystkie wpisy mają zmienić odbiorcę, czy tylko wybrane

5. Wybierz firmę z listy „Przedsiębiorstw” do której chcesz zaadresować rejestracje

6. Tutaj zostaną wyświetleni wszyscy użytkownicy firmy. Wybierz jedną lub więcej osób, które mają otrzymać rejestrację, klikając pole po lewej stronie

7. Po wybraniu wszystkich żądanych odbiorców naciśnij przycisk „Zapisz”

Was this article helpful?
Dislike 0