Last modified: 17 czerwca, 2021

Dodaj odbiorcę do rejestracji

1. Na ekranie rejestracji kliknij przycisk statusu w górnej części okna

2. Kliknij „Choose recipient” (Wybierz odbiorcę)

Widok odbiorcy

1. Włączenie tej opcji zapamięta Twój wybór odbiorcy dla kolejnych wpisów/rejestracji, np. jeśli zaadresowałeś wpis/rejestrację dla „Construction House A/S” i chcesz automatycznie ustawić kolejne rejestracje na tę samą firmę

2. Dodawanie odbiorcy. Kliknij firmę, w której pracuje odbiorca i dodaj jedną lub kilka osób. Możesz również oznaczyć całą firmę, zaznaczając pole wyboru obok nazwy firmy

3. To pokaże Ci liczbę osób, które otrzymają Twoją rejestrację/wpis

4. „OK” zapisze Twój wybór, a „Cancel” anuluje go

INFO: Jeśli chcesz ustawić godzinę rozpoczęcia / ostateczny termin, kliknij ikonę kalendarza na czarnym pasku

Was this article helpful?
Dislike 0