Last modified: 17 czerwca, 2021

Po wybraniu projektu można wybrać typ notatki. Możesz wybrać między: Nadzorem, Projektem, Defektem/Wadą, Rejestracją wstępną lub AjourQA.

Nadzór

 • Nadzór – kontrola wewnętrzna / zewnętrzna, która wymaga działania lub gdy inspekcja nie została uznana za prawidłową. Można dołączyć odbiorcę, który ma odpowiedzieć na notatki
 • Planowana kontrola jakości – Nadzór wewnętrzny / zewnętrzny / samokontrola. Można dołączyć odbiorcę, który ma odpowiedzieć na notatki
 • Kontrola bezpieczeństwa – Nadzór wewnętrzny / zewnętrzny, który wymaga działania lub gdy inspekcja nie została uznana za prawidłową. Można dołączyć odbiorcę, który ma odpowiedzieć na notatki

Projekt

 • Korespondencja między kierownictwem budowy a konsultantem w odniesieniu do kwestii projektowych, które wymagają działania.
  • Można dołączyć odbiorcę, który ma odpowiedzieć na notatki

Wada

 • Przekazanie, inspekcja po pierwszym i piątym roku, główna inspekcja – kontrola końcowa wewnętrzna / zewnętrzna i / lub rejestracja wad, która wymaga działania
  • W tym miejscu odbiorca nie jest przypisany

Rejestracja wstępna

 • Rejestracja istniejących problemów, które wymagają działania lub służą jako dokumentacja przed rozpoczęciem kolejnej fazy projektu.
  • Można przypisać odbiorcę, który ma odpowiedzieć na notatki

AjourQA

 • Rejestracja, która dokumentuje prawidłowe wykonanie prac i odbiór prac wykonanych przez innego wykonawcę
Was this article helpful?
Dislike 0