Last modified: 17 czerwca, 2021

Administracja użytkownika w AjourContent

Jeśli chcesz dostęp do strony administracyjnej użytkownika AjourObjects: kliknij tutaj.

Tworzenie nowego użytkownika

Przejdź do sekcji „Użytkownicy” na górnym pasku menu i wybierz „Nowy użytkownik”

Użytkownika, który został już utworzony, nie można utworzyć ponownie. Jeśli nie widać ich na liście użytkowników firmy, to dlatego, że są w innej firmie. W takim przypadku skontaktuj się ze wsparciem technicznym.

Role w AjourObjects

Użytkownik: Może pobierać treści z prywatnej chmury.

Administrator: Może pobierać treści do prywatnej chmury.

ManuGuest: Może uzyskać dostęp do treści z AjourObjects Manufacturers.

Role w AjourCollab

AOC_User: Może uczestniczyć w projektach AjourCollab, do których zaproszone zostały osoby.

AOC_Admin: Może tworzyć, zapraszać i uczestniczyć w projektach AjourCollab.

Poniżej znajduje się wyjaśnienie różnych ról znajdujących się w naszej wtyczce Revit

Role we wtyczce AjourContent Revit

  1. Użytkownik i administrator
  2. Administrator
  3. ManuGuest
  4. AOC_User i AOC_Admin

Status użytkownika

Jeśli użytkownik nie aktywował swojego konta, jest ono oznaczone czerwonym krzyżykiem. Prosimy o ponowne przesłanie wiadomości e-mail dotyczącej utworzenia, klikając w ikonę poczty.

Przypisuj i usuwaj licencje

Przejdź do „Licencje”

Na stronie licencji zobaczysz przegląd różnych licencji przypisanych i nieprzypisanych użytkownikom

Aby przypisać licencję użytkownikowi znajdującemu się na liście, należy kliknąć ikonę „zielonego człowieka” z plusem obok.

Po naciśnięciu ikony przypisywania licencji zostanie wyświetlony powyższy obraz. Wybierz użytkownika i kliknij „Przypisz licencję”

Jeśli użytkownik ma już licencję, nie będzie on widoczny na liście.

Dodatkowa licencja (Dane cenowe Molio)

Jeśli chcesz dodać dane cenowe Molio, musisz kliknąć przycisk „Extra license” (Dodatkowa licencja).

Wybierz Molio z listy i zaloguj się na swoje konto Molio.

AjourObjects Manufacturers

Pod punktem „AjourManufacturers” możesz zarządzać tym, czy firma ma zastostować Manufacturers.

Pobrania

Pod odnośnikiem „Downloads” (Pobrania) znajdziesz różne linki do wtyczek, AjourObjects oraz AjourQTO.

Was this article helpful?
Dislike 0