Last modified: 17 czerwca, 2021

AjourCollab pierwsze kroki

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić to zalogowanie się do AjourCollab za pomocą tego linku

Po zalogowaniu musisz utworzyć nowy projekt. Przejdź do swoich (2) projektów. Znajdziesz je w sekcji (1) Administracja. Teraz możesz nacisnąć „+” (3), aby utworzyć nowy projekt

Otworzy się okno tworzenia projektu. Po prostu wypełnij informacje o swoim projekcie i kliknij niebieski przycisk „Utwórz” w prawym górnym rogu

W programie Revit

Otwórz Revit i projekt, który chcesz połączyć z AjourCollab. Przejdź do paska narzędzi AjourObjects, gdzie znajdziesz również funkcje „AjourCollab”

Naciśnij przycisk „Synchronizuj projekt”

Po naciśnięciu tego przycisku pojawi się komunikat: „Twój plik projektu nie jest obecnie połączony z AO Collaboration”. Naćiśnij „OK”.

Następnie pojawi się lista projektów, do których masz dostęp

Tutaj musisz wybrać projekt z listy (1), a następnie nacisnąć (2) przycisk „Połącz”

Pojawi się okno dialogowe, po prostu naciśnij „Synchronizuj”

Pojawi się kolejne okno dialogowe, po prostu naciśnij „OK” (Jest to miejsce, w którym podłączona jest synchronizacja parametru wielkości procesowej, ilekroć pojawiają się nowe parametry ilościowe w programie Revit)

Teraz ostateczna konfiguracja. Tutaj również kliknij „OK”. To ustawienie należy wprowadzić tylko podczas pierwszej synchronizacji

Teraz projekt jest skonfigurowany i zsynchronizowany

Jesteś teraz gotowy do rozpoczęcia korzystania z AjourCollab

Was this article helpful?
Dislike 0