Last modified: 16 stycznia, 2023

Widok części budynku

Ogólnie

Lista to Twój widok roboczy. W tym miejscu pracujesz nad zapewnieniem odpowiedniej jakości, możesz edytować i wpisywać informacje dotyczące typów elementów budynku jako indywidualne przypadki typu.

Czy parametr jest zablokowany?

Jeśli zauważysz, że parametr jest zablokowany i nie możesz dodać informacji, dzieje się tak, ponieważ parametr posiada synchronizację „Revit do AC” (AjourCollab) lub „Tylko do odczytu”. Aby zmienić ustawienia zobacz sekcje Parametry

Wielokrotna edycja komórek

Wybór wielokrotny z ”shiftem” między rzędami, na którym zaznaczony obszar wskazuje zakres wyboru, gdzie po kliknięciu na kolumnę parametrów można przydzielać wartość z „value list (listy wartości)”.

Wybierz wiele/pojedyncze rzędy przytrzymując „ctrl”

Przegląd interfejsu

 1. Ręczne ustawienie ilości
 2. Keynote
 3. Combined filters/Połączone filtry
  1. Grupowanie
  2. Filtrowanie
 4. Import z programu Excel
 5. Eksport do programu Excel
 6. Zablokowane kolumny
 7. Widok grupowy
 8. Widok typu tabeli/listy
 9. Selektor filtrów

6. Zablokowane kolumny

Ta funkcja jest całkiem użyteczna i zapewnia lepszy przegląd, jeśli masz jednocześnie wiele parametrów dołączonych do widoku tabeli/listy.
Daje to możliwość zablokowania jednej lub więcej kolumn w tabeli/liście z lewej strony.

Keynote

Za pierwszym razem należy dokonać konfiguracji, która zostanie zapisana przez system

 1. Key value (kluczowa wartość): Wybierz parametr, który chcesz ustawić jako ID/Keynote
 2. „Use type name” (Użyj nazwy typu): jako nagłówka/opisu tekstu keynote
 3. “Choose parameter (wybierz parametr)”: który ma być nagłówkiem/opisem tekstu keynote
 4. “Include sub description (Uwzględnij opis podrzędny): Tak/Nie
 5. “Add sub description (Dodaj opis podrzędny)”: Wybierz jeden lub więcej parametrów, które mają być użyte w opisach podrzędnych
 6. “Include work (Uwzględnij pracę)”: Zapewnia tekst przed opisem podrzędnym. Może służyć do zdefiniowania np. która umowa jest odpowiedzialna za tekst opisu podrzędnego
 7. “Work separator (Separator pracy)”: Można dodać separator między opisem pracy a opisem podrzędnym
 8. “Remove empty lines (Usuń puste linie)”: Jeśli występują puste linie, zostaną one usunięte w tym ustawieniu
 9. “Export (Eksportuj)”: Plik zostanie wyeksportowany i jest gotowy do pobrania

Combined filters/Połączone filtry

Dzięki tej funkcji możesz wybrać filtry i rodzaje grupowania, które zostały skonfigurowane i zapisane. Gdy po zastosowaniu filtra łączonego widok się nie zmieni, jest to spowodowane brakiem danych związanych z określonymi ustawieniami, z którymi został skonfigurowany

Oprócz wyboru łączonych filtrów, z tego miejsca możesz także usunąć istniejące filtry

Wybierz kategorię

Kiedy pracujesz z funkcjami filtrowania i grupowania, musisz mieć aktywną kategorię. Istnieją dwa sposoby wyboru kategorii

Możesz zaznaczyć kategorię przed przejściem do filtra lub (1) wyszukać kategorię, z której chcesz filtrować parametr bądź z której chcesz je zgrupować

Grupowanie

Przejdź do „Edytuj grupowanie”

 1. Tutaj ustawiasz grupowanie wybierając jeden lub więcej parametrów z menu po lewej stronie
 2. Skonfiguruj grupowanie metodą „przeciągnij i upuść”
 3. Usuń klikając minus (-)
 4. Zapisz bieżącą konfigurację
 5. ”Load (Prześlij)”: zapisane grupowanie
 6. Utwórz nowe grupowanie
 7. Zduplikuj swoją obecną konfigurację grupowania

Ogólnie informacje na temat zapisywania filtrów, grupowania i połączonych filtrów

Scope (Zakres)

System: Tutaj ustawienie jest widoczne we wszystkich obecnych i przyszłych projektach firmy. Pamiętaj, że parametry zawarte w tym ustawieniu muszą być obecne w projektach, aby można było z nich korzystać

Projekt: Jest widoczny tylko w projekcie, w którym został utworzony.

Availability (Dostępność)

Private (Prywatne): Filtr jest dostępny tylko dla mnie

Public (Publiczny): filtr jest dostępny dla każdego

„Ustaw jako domyślny” sprawi, że będzie to domyślny filtr po otwarciu widoku tabeli/listy.

Widok filtrów

 1. Edytuj grupowanie filtrów. Uwaga; Aby aktywować tę funkcję, musisz być w widoku grupowym w tabeli/liście
 2. Prześlij zapisany filtr
 3. Utwórz nowy filtr
 4. Zapisz swój obecny filtr
 5. Zduplikuj swój obecny filtr
 6. Połącz kilka filtrów w jeden
 7. Dostępne parametry w wybranej kategorii – jeśli nie możesz znaleźć swojego parametru, zmień kategorię, aby pasowała do Twojego parametru
 8. Wybrane kategorie
 9. Wybrane parametry
 10. Filtry parametrów
  1. „Display (Wyświetl)”: możliwe jest ukrycie jednego lub więcej parametrów z widoku poprzez włączanie i wyłączanie ustawień wyświetlania. Filtr i grupowanie nadal działają, nawet jeśli jeden lub więcej użytych parametrów w filtrze lub grupie jest ukrytych
  2. „Comparison (Porównanie)”: Tutaj możesz sortować według funkcji, takich jak „Has relation (Ma relację)”, „Contains (Zawiera)” lub „Equals to (Równa się)”
  3. Filtruj wartość: Dzięki tej funkcji możesz zapisać wartość zgodnie z powyższymi funkcjami. Istnieje wiele opcji i brak ograniczeń w grupowaniu i sortowaniu. W polu tekstowym możesz użyć wyrażenia “SQL like wildcard”. Kliknij w ten link, aby uzyskać więcej informacji
  4. „Sorting (Sortowanie)”: Naciśnij strzałkę, aby aktywować, wyłączyć i wybrać kierunek To kontroluje, czy sortujesz go Rosnąco czy Malejąco
Konfiguracja połączonych filtrów

Przejdź do sekcji filtrów po prawej stronie w widoku listy

Następnie wybierasz „Combine filters (Połącz filtry)”

Wybierz, zaznaczając grupowanie i filtr do połączenia. Wskaż nazwę i zapisz

Import i eksport – Excel

Import z programu Excel

Ta funkcja wymaga przejścia do widoku typu

Wciśnij przycisk „Importuj Excel”

Wybierz plik i kliknij prześlij.

Eksport do programu Excel

Najpierw musisz ustawić widok typu z parametrami, które chcesz wyeksportować. Następnie naciśnij przycisk eksportu

Wybierz, czy chcesz wyeksportować typy, instancje czy jedno i drugie. Następnie kliknij eksport

Informacje dotyczące eksportu, edycji i importu

Te identyfikatory służą do importu i dlatego nie można ich usuwać

Widok grupowy

W ramach grupowania mogą znajdować się elementy budynku, które są umieszczone pod „Empty value (Wartość pusta)” i „No ‘xxxxx‘”

 1. Pusta wartość oznacza, że elementom budynku umieszczonym poniżej brakuje wartości w parametrze na tym poziomie. W zależności od tego, na ilu poziomach zostało ustawione grupowanie, będzie się to powtarzać na każdym poziomie.
 2. Należy pamiętać, że jeśli przypiszesz wartość, element budynku zostanie umieszczony pod tą wartością później, jeśli ponownie załadujesz grupę.
 3. No „xxxxx” – jeśli w grupie znajdują się elementy budynku pod numerem „xxxxx”, oznacza to, że parametr, który wskazuje / jest używany na poziomie grupowania, nie ma parametru przypisanego do kategorii elementu budynku. Zobacz, jak możesz to poprawić w poradniku „parametery

Te widoki mają tę samą funkcję. Jedyną różnicą jest to, że jedna jest pokazana jako podział, a druga to zestawienie nazw.

Zobacz w rozdziale grupowanie, jak konfigurować i łączyć filtry w sekcji „Combined filter (Połączony filtr)”

Właściwości

Możesz zobaczyć wszystkie parametry typów jako instancje. Właściwości aktywuje się, klikając prawym przyciskiem myszy po zaznaczeniu typu na liście

Was this article helpful?
Dislike 0