Last modified: 17 czerwca, 2021

Przewodnik po wtyczce AjourCollab Revit

Synchronizacja projektu

Naciśnij „Sync project” w zakładce AjourCollab.

Następnie otrzymasz listę projektów, do których masz dostęp. Wybierz projekt i naciśnij „Połącz”.

Ustawienia synchronizacji

  1. AjourCollab sprawdza i dostosowuje, które kategorie Revit zostały wybrane w projekcie. Jeśli wybrano „Nie”, zostaną użyte poprzednie ustawienia synchronizacji.
  2. Aktualizacja ilości i parametrów zawierających ilości. Jeśli wybrano „Nie”, zostaną użyte poprzednie ustawienia synchronizacji.
  3. To ustawienie pobiera „wartości” np. poziomu lub Utworzonej Fazy, a nie tylko surowe liczby, które zwykle można pobrać za pomocą Revit API.
  4. x x
  5. Jeśli parametr ma ustawiony kierunek synchronizacji „Synchronizuj w obie strony”, możesz zdecydować, czy chcesz nadpisać parametr AjourCollab, czy Revit.

Typy projektów

Zobacz sekcję Whitelist

Wtyczka parametrów Revit

Po podłączeniu projektu można szybko skonfigurować projekt.

Przytrzymaj „ctrl” i „shift”, a następnie naciśnij „Sync Project”.

Wyświetli się lista parametrów znalezionych w projekcie Revit i możesz je teraz wybrać, zaznaczając je.

Jeśli nie możesz znaleźć parametru, to dlatego, że został on utworzony po ostatniej synchronizacji. Musisz teraz ponownie zrobić synchronizację i umieścić go na liście.

Was this article helpful?
Dislike 0