Last modified: 17 czerwca, 2021

Sumowanie i wybór jednostki

„Summing (sumowanie)” polega na ustawieniu jednostki, którą chcesz umieścić na liście przetargowej.

Ilości, które widzisz po zaznaczeniu rodziny lub typu, pochodzą z Revit, z wyjątkiem „Not used for quantity” i „quantity”, są one generowane przez AjourCollab.

Domyślną jednostką jest szt/rys. przy ustawieniu „Not used for quantity”.

Ustaw ilość

Możesz ustawić ilość na poziomie rodziny. Tutaj typy bazowe zostaną automatycznie ustawione z tą samą ilością, jednak możesz ustawić jeden lub więcej typów bazowych z inną ilością.

Jednostka

Standardowe ustawienia jednostek w projekcie to ustawienia jednostek, z którymi został skonfigurowany projekt Revit. Musisz być administratorem, aby móc ustawić jednostkę w projekcie.

Aby ustawić/zmienić jednostkę, musisz przejść do „Administracji”/„Projekty” i wybrać projekt, do którego chcesz dołączyć jednostki.

Pod projektem należy nacisnąć przycisk ustawień (zębatkę) w prawym rogu widoku.

Zejdź niżej i zmień jednostkę. Następnie naciśnij „Zapisz”.

Was this article helpful?
Dislike 0