Last modified: 17 czerwca, 2021

Lista przetargowa

Aby rozpocząć, naciśnij ikonę „plusa”.

Nazwij listę przetargową. Nazwa nie ma wpływu na treść listy przetargowej.

Musisz przejść przez 3 lub 4 kroki, aby skonfigurować i wydrukować/wyeksportować listę przetargową do programu Excel.

 1. Struktura
 2. Kolumny na stronie oferty
 3. Projekt
 4. Strona główna (jeśli tak, to wygeneruj stronę główną)

Krok 1: Struktura

Tutaj ustawia się poziomy/podziały listy przetargowej.

 1. Pojedyncza/Wielokrotna
  1. Pojedynczy oznacza, że kwota zostanie zsumowana i przedstawiona na pierwszej stronie.
  2. Wielokrotność oznacza, że poszczególne kwoty będą przedstawione na różnych stronach jako podsumy całej kwoty. W zależności od tego, ile różnych wartości zawiera parametr, tyle będzie stron ofert z kwotami (Strona główna).
 2. Tutaj znajduje się lista parametrów, których można użyć do podziału. Kiedy zaznaczysz parametr na liście, znajdzie się on na liście i można go przesuwać w górę lub w dół w zależności od tego, na jakim poziomie w strukturze/podziale ma się znajdować parametr.
  1. Niższy poziom będzie tekstem elementu budynku/głównym opisem. Jeśli lista przetargowa nie jest opracowana lub zawiera ilości, w tym miejscu wybiera się parametr ze wspólnym nagłówkiem ogłoszenia przetargowego.
 3. Strona oferty: Tutaj ustawiasz poziom dla strony oferty. Zwykle będzie to parametr, w którym zdefiniowano kontrakty.
 4. Strona zgromadzenia i strona podsumowania: Opcja udostępniająca stronę podsumowując kwoty parametrów wybranych / ustawionych dla danego poziomu.
 5. AsSubLevelParameter: Tutaj możesz wstawić podpoziom, który jest aktywowany, jeśli parametr ma wartość. Dobrym przykładem jest Duct, gdzie typ jest typem ogólnym z różnymi rozmiarami wystąpienia (Size). Przy takim ustawieniu wszystkie rury o średnicy Ø100, Ø200 i Ø300 zostaną zsumowane pod typem.
 6. Wygeneruj stronę główną: Tutaj wybierasz, czy strona główna ma być generowana na liście przetargowej.

Krok 2: Kolumny na stronie oferty

Na tej stronie wybierasz, który parametr/właściwości chcesz umieścić na stronie oferty.

 1. Czy lista ofert zawiera ilości czy nie: Tak/Nie.
 2. Wybierz parametr(y), które chcesz mieć na stronie oferty.
 3. Przeciągając/upuszczając dostosowujesz kolejność parametrów.

Krok 3: Projekt

 1. Nazewnictwo: Tutaj można zdefiniować, jaka powinna być nazwa wartości na liście przetargowej. Domyślne ustawienie to nazwa, którą znajdziesz w sekcji „Projekt” w administracji.
 2. Wartość to wartości, które zostały wprowadzone do projektu i dlatego mogą zostać tam skorygowane, jeśli nie są poprawne. Wymaga to bycia administratorem.
 3. Tutaj możesz wybrać, czy informacje mają być zawarte na różnych typach stron.

Krok 4: Strona główna

 1. To menu jest widoczne tylko wtedy, gdy lista przetargowa została ustawiona jako Pojedyncza w obszarze Struktura. Tutaj znajduje się nagłówek strony głównej.
 2. Tutaj podatek VAT jest podany w procentach.
 3. Tutaj wybierasz walutę dla projektu.
 4. Uwzględnij: Jeśli strona główna listy ofertowej ma mieć niestandardowy tekst, np. w przypadku zastrzeżeń lub innych informacji o przetargu, masz możliwość wpisania nagłówka wraz z tekstem. Aby dołączyć, musisz zaznaczyć „tak” w Uwzględnij.
 5. Podgląd strony głównej.
 6. Zapisz zmiany przed „Wygenerowaniem”.
Was this article helpful?
Dislike 0