Last modified: 17 czerwca, 2021

Instance QTO

Możesz obejrzeć nasz film o tej funkcji lub przeczytać artykuł.

W ten sposób uzyskasz dostęp do Instance QTO

Selected to Excel (Wybrane do Excela)

Zaznacz jeden lub kilka typów w projekcie. Następnie przejdź do „Selected to Excel (Wybrano do Excela)” i wybierz strukturę do eksportu z rozwijanego menu.

Ustawienia

1. Tutaj widać, który szablon eksportu jest wybrany do edycji

2. W tym miejscu wybierasz szablon eksportu, który ma być gotowy do edycji. Jeśli chcesz skopiować, usunąć lub utworzyć nowy szablon eksportu, możesz to zrobić w tym miejscu

3. Szablon eksportu może mieć dołączony szablon programu Excel. Przeglądaj, kopiuj lub otwórz istniejący szablon programu Excel

4. Jeśli chcesz dodać parametr, możesz to zrobić tutaj

5. Jeśli chcesz usunąć parametr, możesz to zrobić tutaj

6. Uporządkuj kolejność zaznaczając i przesuwając parametry

Szablony Excel

Są stosowane tylko w celu graficznego zobrazowania zagadnienia. Aby edytować szablon Excela, naciśnij „Otwórz” w oknie ustawień.

W szablonie rząd 10 jest stosowany do opisu tekstów dla parametrów w rzędzie 11

Na obrazku widzisz wybrane parametry, które mają być częścią szablonu eksportu. Górny parametr otrzymuje miejsce docelowe A, drugi na górze miejsce B, a trzeci – miejsce docelowe C itd.

Jeśli życzysz sobie innego zamówienia, parametry są przenoszone na liście metodą „drag and drop (przeciągnij i upuść)”

WSKAZÓWKA: Jeśli chcesz edytować plik szablonu programu Excel za pomocą wyszukiwarki ścieżek systemu Windows, zaznacz szablon programu Excel, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Otwórz. Pliki szablonów są umieszczone tutaj: C:\Users\xxxxx\Documents\AjourQTO\Templates.

Was this article helpful?
Dislike 0