Last modified: 28 czerwca, 2021

Excel Live-Link

W ten sposób uzyskasz dostęp do łącza Excel Live

Ustawienia

Naciśnij przycisk „Ustawienia

Standardowy parametr łącza, taki jak „ID„, „Imię„, „Nazwa rodziny” lub „Nazwa typu” jest przypisywany przez odznaczenie pola wyboru

Dodaj parametr łącza

Ustawienia są podzielone w sposób umożliwiający rozróżnienie łączy przychodzących i wychodzących. Są dwa sposoby przypisywania parametru łącza: za pomocą menu rozwijanego lub poprzez przypisanie parametru niestandardowego. W rozwijanym menu znajdziesz parametry dołączone do projektu

1. Dodaj niestandardowy parametr Jeśli potrzebujesz dodać parametr taki jak np. „keynote”, zastosuj funkcję „Add Custom”

2. Nazwa parametru: Tutaj użytkownik wpisuje nazwę odpowiedniego parametru, z którym ma się połączyć

3. Następnie użytkownik musi wskazać, czy parametr jest parametrem instancji czy typu

4. Gdy skończysz, naciśnij „Dodaj”, aby dodać niestandardowy parametr

Usuń parametr

Aby usunąć parametr, należy zaznaczyć go na liście, a następnie nacisnąć klawisze Ctrl+Delete

Aktywuj Live-Link

Naciśnij „Excel do Revit” albo „Revit do Excela„, aby aktywować łącze live. Zaleca się łączyć tylko w jeden sposób na raz. Limit to 20 różnych wartości linków

„Excel do Revit” aktywuje łącze z Excela do Revit. Oznacza to, że gdy zaznaczamy obiekt w programie Excel, będzie on również zaznaczony w programie Revit

„Revit do Excela” aktywuje łącze z Revit do Excela. Oznacza to, że gdy zaznaczymy obiekt w Revit, będzie on również zaznaczony w Excelu.

Was this article helpful?
Dislike 0